Často kladené dotazy

1. Jaké palivo používat pro žhavicí motory MVVS?

Doporučujeme používat kvalitní palivo s ricinovým olejem v poměru 1:4 (20 % oleje). Tento poměr je vhodný i pro záběh. Nepoužívejte nevyzkoušené syntetické oleje!

2. Jaké palivo používat pro benzínové motory MVVS?

Doporučujeme používat benzín Natural 95 s olejem Mobil Racing 2T v poměru 1:40 (pro záběh 1:30).

3. Jaké palivo používat pro benzínové motory MVVS?

Pro žhavicí motory 2 – 4.5 ccm: Novarossi C5S
Pro žhavicí motory 6.5 – 35 ccm: Novarossi C6S
Pro benzínové motory: NGK CM-6

4. Lze použít nitro ve žhavicích motorech MVVS?

Nitrometan lze použít do 5 % bez úpravy, nad 5 % (5 – 15 %) je třeba upravit kompresní poměr vložením další podložky pod hlavu válce. Při běhu motoru na max. otáčky, po odpojení žhavení nesmí otáčky motoru poklesnout ani vzrůstat. (Jestliže otáčky klesnou, je kompresní poměr příliš nízký, pokud vzrostou je vysoký.)

5. Proč píst drhne v horní úvrati?

Provedení motorů ABC se vyznačuje tím, že píst má větší průměr, než vložka válce v horní úvrati. Proto zvláště nový motor v horní úvrati drhne. To není na závadu a nikdy se píst z tohoto důvodu nezadře (za předpokladu použití kvalitního paliva s ricinovým olejem). Motorem je třeba protáčet rychle, aby píst klouzal po olejovém filmu a neprotrhl jej.

6. Proč má motor velkou vůli na klikovém a ojničním čepu?

Kluzné ložisko potřebuje vůli (asi 0.04 mm), aby se mohl vytvořit mazací film, jinak by se zadřelo. Tyto vůle se sečtou s vůlí kuličkových ložisek a přes klikový mechanismus se projeví jako značná úhlová výchylka klikové hřídele.

7. Kliková hřídel je volná v ložisku, má axiální vůli

Kliková hřídel musí být uložena suvně, dotažením vrtule se vymezí axiální vůle.

8. Lze otočit přívod paliva (trysku) na karburátoru?

Ne nelze, změnila by se poloha sacího otvoru trysky, která je důležitá pro správnou funkci karburátoru.

9. Jak ošetřit žhavicí motor po skončení provozu?

Po skončení provozu, zvláště když nebude motor delší dobu v činnosti, je třeba motor propláchnout petrolejem a pak nakonzervovat konzervačním olejem (např.: Konkor). To je důležité zejména při použití paliva s nitromethanem. Zbytky ricinového oleje, ponechané v motoru, mohou způsobit korozi ložisek a klikové hřídele.
 

10. Jak se pozná správně nastavený volnoběh?

Volnoběh je správně nastaven tehdy, pokud po přivření šoupátka z plného otevření na volnoběh otáčky motoru klesnou, po 1 – 2 sec. mírně vzrostou a pak již zůstávají konstantní.

11. Motor má silně zakarbonovaný píst a výfukový kanál a zahřívá se.

Příčinou bývá provoz motoru při velmi nízkých otáčkách, které neodpovídají použitému výfuku. Je třeba použít lehčí vrtuli.

12. Motor má vibrace

Příčinou může být špatně vyvážená vrtule nebo nesprávně nastavený karburátor (příliš bohatá směs). Také nový motor má vlivem těsného výbrusu větší vibrace, ty se však sníží po záběhu.

13. Motor pracuje ve vodorovné poloze, při zvednutí do svislé polohy zhasíná

Příčinou může být použití příliš těžké vrtule, otáčky motoru jsou nízké a karburátor tak nemůže správně pracovat. Je také nutno dodržet správnou polohu nádrže vzhledem k motoru (hladina paliva v úrovni trysky karburátoru, nádrž co nejblíže k motoru).

14. Lze nasadit na výfuk žhavicího motoru hadici pro odvod spalin?

Tuto hadici lze použít pouze u laděných tlumičů (černé barvy), při použití u standardních tlumičů je nebezpečí přehřívání motoru, snížení výkonu a zhoršení funkce karburátoru.

15. Benzínový motor nelze nastartovat, má nízkou kompresi

Motor je třeba poslat na opravu. Příčinou bývá zapečený pístní kroužek v drážce pístu. Je třeba používat doporučený olej (Mobil Racing 2T) a zajistit dostatečné chlazení motoru v modelu.

16. Lze použít na starším motoru nové zapalování?

Je to možné, je ale třeba vždy vyměnit i unašeč vrtule, neboť poloha řídících magnetů se liší.

 

17. Benzínový motor nastartuje, běží normálně, ale po zastavení se již nedá nastartovat

Příčinou může být bezpečnostní pojistka v zapalování, která vypne, když je motor v klidu více jak 1,5 minuty. Je třeba zapalování vypnout a znovu zapnout.